Ett bemanningsbolag inom bygg-, anläggning och beläggning.

Bolaget grundades 2015 i Warszawa och är helägt av NCC AB.

All rekrytering sker från Polen till kunder i Sverige, Danmark, Norge och Finland.

Safida Montage har ett stort nätverk av medarbetare med lång erfarenhet av den nordiska byggmarknaden. Vi har bemannat 100-talet projekt; bl.a. bostadshus, broar, skolor, sjukhus, vägar och datahallar.

Vi eftersträvar långsiktiga relationer med såväl kunder som medarbetare. Ärlighet, transparens och säkerhet genomsyrar hela vår verksamhet.

Vårt bidrag

Det råder kompetensbrist på den nordiska byggmarknaden och många byggbolag saknar personal. Samtidigt finns det många erfarna och kompetenta yrkesmän i Polen som vill komma till norden och arbeta. Vi är länken mellan bolagen och yrkesmännen som samtidigt bidrar till en sundare bransch.

Kvalificerad, effektiv och flexibel bemanning

Rätt bemanning

Vi erbjuder våra kunder möjligheten att med rätt kompetens utveckla och bygga samhällen. Vi tillhandahåller kvalificerad och flexibel arbetskraft enligt kundens behov.

Maximal insyn och likabehandling av all personal.

Ökad transparens

All vår verksamhet sker i enlighet med rådande kollektivavtal och lagstiftning. Vi värdesätter transparens och pålitlighet gentemot såväl våra kunder som medarbetare. Vi har en god och öppen dialog med myndigheter, bransch- och fackliga organisationer; allt för att säkerställa en långsiktig verksamhet.

Stärkt konkurrenskraft genom kvalificerad bemanning till rätt pris och förutsättningar.

Stärkt konkurrenskraft

Genom att erbjuda våra kunder kvalificerad bemanning, till rätt pris och förutsättningar stärker vi våra kunders konkurrenskraft.

Safida Montage har tre bemanningspooler

Yrkesarbetare

Medarbetare med lång erfarenhet inom sin yrkeskategori. Polsktalande.

Working foreman

Yrkesarbetare med ett utökat ansvar att leda sitt lag, engelsktalande.

Team leader

Tjänsteman med ansvar för att leda ett eller flera lag, engelsktalande.

Vi erbjuder bemanning inom yrkeskategorierna

Träarbetare
Betongarbetare
Markarbetare
Murare
Väg- och anläggningsarbetare

Södersjukhuset, Stockholm

I uppdraget ingick två byggnader en ny behandlingsbyggnad och en försöljningsbyggnad för drift och underhåll av sjukhuset. Safida bidrog med 30-talet yrkesarbetare inom form, armering och betong.

Vindkraftpark, Markbygden

Markbygden MB Ett i Piteå är en av Europas största landbaserade vindkraftparker. Safidas uppdrag var att bistå med kompetens inom form, armering och betong för arbete med de 179 betongfundamenten.

Hangar 5, Bromma

Projektet innebär bl. a byggnation av kontors- och handelslokaler samt hotell. Vi bistår projektet med 30-talet yrkesarbetare och team leaders inom form, armering och betong.

Tingsrätten, Lund

Byggnation av Lunds nya tingsrätt. Byggnaden är 12 400 kvadratmeter, disponerat på sju plan varav ett under mark. Safida bistod projektet med snickare för montering av innerväggar.

Signalen, Solna

Ett 40 000 kvadratmeter stort kontorshus intill Arenastaden i Solna. Kontorshuset miljöcertifieras enligt BREEAM-SE Excellent. Safida bistod projektet med kompetens inom form, armering och betong samt stomkomplettering.

"NCC Montage er ikke en underentreprenør, og NCC Forsyning er ikke en kunde, vi er alle NCC og alle One NCC, har man det mind-set så kan man få det til at lykkes, vi skal spille hinanden gode, og aldrig tænke dem og os," siger Kim Høgh Thomsen, "det er den indstilling, der får samarbejdet til at fungere i det daglige."

Kim Høgh Thomsen

"Safida Montage har verkligen levererat över mina förväntningar, proffsigt bemötande och säkerheten är alltid i focus. Jag kan starkt rekomentera Safida."

Robbin Mattsson, Platschef NCC

Arbetsmiljö

Våra medarbetares hälsa och säkerhet är grunden i vår verksamhet och vi arbetar nära våra kunder för att säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Innan medarbetarna anländer till projekten utbildas de i samtliga kravutbildningar enligt kundens behov i Warszawa.  Alla utbildningar följer branschorganisationens krav i respektive land. Därtill utbildar vi i kundens specifika krav; rådande policys, riktlinjer och rutiner ska vara väl kända för våra medarbetare innan de kommer ut till arbetsplatsen.

Utöver att säkerställa utbildningskraven stöttar vi aktivt våra working foreman och team leaders ute på projekten i arbetsmiljöarbetet. Vi arbetar för en hög säkerhetsmedvetenhet i lagen för att på så sätt minimera riskerna för skador och olyckor.

Skyddskläder och ID06

Beställning av ID06 och inköp av skyddskläder görs i Polen innan medarbetaren åker till projekten. Därmed är medarbetaren fullt utrustad för arbete första dagen på arbetsplatsen.

Kontakta oss

Ulrika Brinck

VD

Anton Ode

Bemanning och rekrytering

Sebastian Chmielewski

Production Manager

Pawel Szewczyk

Health & Safety Engineer

Rätt kompetens är en avgörande faktor för våra kunders framgång. Genom att erbjuda den på rätt sätt bidrar vi till hela branschens framgång.